Skontaktuj się ze mną:

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Adw. Marta Rosińska z siedzibą w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 20 lok. 7a, jako administratora danych osobowych, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz o tym, że moje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane kontaktowe:

  • Kancelaria adwokacka Adwokat Marta Rosińska
  • ul. Bracka 20 lok. 7a, 00-028 Warszawa
  • 573 969 195
  • kontakt@martarosinska.pl