RODO

1. Wdrażanie RODO w firmie.

2. Analiza umów pod kątem zgodności z RODO .

3. Szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.