Sprawy karne

W swojej praktyce zajmuję się zarówno sprawami stricte karnymi, ujętymi w kodeksie karnym, ale również sprawami wykroczeniowymi oraz kwestiami dotyczącymi wykonania kary.